Nawigacja

e-dziennik

Adres e-dziennika:    

https://portal.librus.pl/

 

Rada Rodziców Samorząd Szkolny Nasi sponsorzy Coś do poczytania

Z życia szkoły

Rada Rodziców

Rada Rodziców SP 75

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 75:

Przewodniczący:              Sławomir Pruchnik

Z-ca Przewodniczącego: Magdalena Ogińska, Monika Kaczmarz

Skarbnik:                           Michał Słaby

Sekretarz:                          Marcin Ataman

email: radarodzicowzs21@gmail.com

fb: https://www.facebook.com/RRSP75

Zachęcamy wszystkich rodziców do zaangażowania w życie szkoły.

KONTO RADY RODZICÓW

Konto Rady Rodziców będzie przeniesione do innego banku. Dane konta zostaną podane niezwłocznie po jego założeniu.

 

Zebrania Rady Rodziców

Obrady Rady Rodziców SP 75 odbywają się w stołówce szkolnej. W spotkanianiach uczestniczą przedstawiciele klas (trójki klasowe). Mile widziany jest każdy rodzic, który chce aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły. 

Pierwsze spotkanie 18.09.2018 r.

Na zebraniu przeprowadzono  wybory w wyniku których do Prezydium Rady Rodziców weszli Sławomir Pruchnik, Magdalena Ogińska, Monika Kaczmarz, Michał Słaby, Marcin Ataman. Dziękujemy za zaufanie. Liczymy, szanowni rodzice i nauczyciele, na Wasze wsparcie i współpracę. 

Uchwalono składkę na Komitet Rodzicielski w wysokości 40 zł od rodziny. Składki zbierają skarbnicy klasowi wybrani na pierwszym zebraniu i wpłacają na konto Rady Rodziców.

Po zapoznaniu się z różnymi ofertami firm Ubezpieczeniowych Rada Rodziców wybrała ofertę firmy Ubezpieczeniowej Allianz. Ogolne_Warunki_Ubezpieczenia_NNW_wraz_z_aneksem_numer_1_(Ubezpieczenie_z_klasa_).pdf następstw nieszczęśliwych wypadków -Ubezpieczenie z klasą – przygotowaną dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 75 w Zespole Szkół  nr 21 na rok szkolny 2018/2019 mogą zostać udostępnione na życzenie rodzica. Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje:

 • Składka ubezpieczeniowa w wysokości 60 zł.
 • Świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu - 10 000,00 zł (100 zł za 1 %), w przypadku uszczerbku powyżej 50%, podwójne świadczenie- 20 000,00 zł (200 zł za 1 %).
 • Ubezpieczenie obejmuje także uprawianie dyscyplin sportowych w ramach przynależności do klubów sportowych. 

  Sporty objęte odpowiedzialnością w ramach uprawianych dyscyplin sportowych: lekkoatletyka, krykiet, golf, squash, pływanie (z wyłączeniem nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu), tenis ziemny i stołowy, strzelectwo, gimnastyka akrobatyczna i sportowa, kajakarstwo, żeglarstwo (z wyłączeniem morskiego), piłka wodna i ręczna, siatkówka, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, wrotkarstwo i wszystkie jego odmiany, jazda na deskorolce, koszykówka, wioślarstwo, narciarstwo wodne, szermierka, surfing i wszystkie jego odmiany, hokej na lodzie, hokej na trawie, piłka nożna, judo, karate, hippika, taniec, trekking, narciarstwo i wszystkie jego odmiany, snowboard i wszystkie jego odmiany, kolarstwo.

 • Uczniowie są objęci ubezpieczeniem 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy (do 30.08.2019 r.) w kraju i zagranicą.
 • Minimalne formalności-wypłata świadczenia za wystąpienia zdarzenia objętego ochroną bez konieczności powoływania komisji lekarskiej, ocena uszczerbku na zdrowiu odbywa się na podstawie dokumentacji medycznej.
 • Wypłata odszkodowań na podstawie przejrzystych i szczegółowych tabel oceny uszczerbku na zdrowiu (tabela rekomendowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń).
 • W tym roku dodatkowo umowa przewiduje wypłaty w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego dziecka, wykrycia poważnej choroby, operacji po nieszczęśliwym wypadku.

 

Składka jest zbierana przez skarbników klasowych i wpłacana na konto Rady Rodziców do 10.10.2018 r.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu
  Zespół Szkół nr 21 we Wrocławiu, ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław
 • Tel.: 71 798 68 97

  Fax: 71 798 43 97

  Linie wewnętrzne

  100 SEKRETARIAT - czynny w godz. 7 - 15

  102 DYREKTOR klas 4-6

  103 DYREKTOR SP 116 i G 52

  104 DYREKTOR klas 0-3

  110 KIEROWNIK GOSPODARCZY – odwoływanie obiadów w godz. 7 – 14, pokój. 111

  111 GŁÓWNY KSIĘGOWY

  112 KADRY

  113 PŁACE

  124 ŚWIETLICA sala 124a

  130 BIBLIOTEKA

  140 PEDAGOG SP 75 klas 0-2

  141 PEDAGOG SP 75 klas 3-6

  171 PSYCHOLOG SP 75

  142 PSYCHOLOG SP 116 i G 52

  150 PORTIERNIA

  170 PIELĘGNIARKA

  203 OPIEKUNKI

Galeria zdjęć