Nawigacja

e-dziennik

Adres e-dziennika:    

https://portal.librus.pl/

 

Rada Rodziców Samorząd Szkolny Nasi sponsorzy Coś do poczytania

Z życia szkoły

Rada Rodziców

Rada Rodziców SP 75

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 75:

Przewodniczący:              Sławomir Pruchnik

Z-ca Przewodniczącego: Magdalena Ogińska, Monika Kaczmarz

Skarbnik:                           Michał Słaby

Sekretarz:                          Marcin Ataman

email: radarodzicowzs21@gmail.com

fb: https://www.facebook.com/RRSP75

Zachęcamy wszystkich rodziców do zaangażowania w życie szkoły.

KONTO RADY RODZICÓW

07 1320 1999 7900 1991 2000 0001

 

Zebrania Rady Rodziców

Obrady Rady Rodziców SP 75 odbywają się w stołówce szkolnej. W spotkanianiach uczestniczą przedstawiciele klas (trójki klasowe). Mile widziany jest każdy rodzic, który chce aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły. 

Pierwsze spotkanie 18.09.2018 r.

Na zebraniu przeprowadzono  wybory w wyniku których do Prezydium Rady Rodziców weszli Sławomir Pruchnik, Magdalena Ogińska, Monika Kaczmarz, Michał Słaby, Marcin Ataman. Dziękujemy za zaufanie. Liczymy, szanowni rodzice i nauczyciele, na Wasze wsparcie i współpracę. 

Uchwalono składkę na Komitet Rodzicielski w wysokości 40 zł od rodziny. Składki zbierają skarbnicy klasowi wybrani na pierwszym zebraniu i wpłacają na konto Rady Rodziców.

Po zapoznaniu się z różnymi ofertami firm Ubezpieczeniowych Rada Rodziców wybrała ofertę firmy Ubezpieczeniowej Allianz. Ogolne_Warunki_Ubezpieczenia_NNW_wraz_z_aneksem_numer_1_(Ubezpieczenie_z_klasa_).pdf następstw nieszczęśliwych wypadków -Ubezpieczenie z klasą – przygotowaną dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 75 w Zespole Szkół  nr 21 na rok szkolny 2018/2019 mogą zostać udostępnione na życzenie rodzica. Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje:

 • Składka ubezpieczeniowa w wysokości 60 zł.
 • Świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu - 10 000,00 zł (100 zł za 1 %), w przypadku uszczerbku powyżej 50%, podwójne świadczenie- 20 000,00 zł (200 zł za 1 %).
 • Ubezpieczenie obejmuje także uprawianie dyscyplin sportowych w ramach przynależności do klubów sportowych. 

  Sporty objęte odpowiedzialnością w ramach uprawianych dyscyplin sportowych: lekkoatletyka, krykiet, golf, squash, pływanie (z wyłączeniem nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu), tenis ziemny i stołowy, strzelectwo, gimnastyka akrobatyczna i sportowa, kajakarstwo, żeglarstwo (z wyłączeniem morskiego), piłka wodna i ręczna, siatkówka, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, wrotkarstwo i wszystkie jego odmiany, jazda na deskorolce, koszykówka, wioślarstwo, narciarstwo wodne, szermierka, surfing i wszystkie jego odmiany, hokej na lodzie, hokej na trawie, piłka nożna, judo, karate, hippika, taniec, trekking, narciarstwo i wszystkie jego odmiany, snowboard i wszystkie jego odmiany, kolarstwo.

 • Uczniowie są objęci ubezpieczeniem 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy (do 30.08.2019 r.) w kraju i zagranicą.
 • Minimalne formalności-wypłata świadczenia za wystąpienia zdarzenia objętego ochroną bez konieczności powoływania komisji lekarskiej, ocena uszczerbku na zdrowiu odbywa się na podstawie dokumentacji medycznej.
 • Wypłata odszkodowań na podstawie przejrzystych i szczegółowych tabel oceny uszczerbku na zdrowiu (tabela rekomendowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń).
 • W tym roku dodatkowo umowa przewiduje wypłaty w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego dziecka, wykrycia poważnej choroby, operacji po nieszczęśliwym wypadku.

 

Składka jest zbierana przez skarbników klasowych i wpłacana na konto Rady Rodziców do 10.10.2018 r.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu
  Zespół Szkół nr 21 we Wrocławiu, ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław
 • Tel.: 71 798 68 97

  Fax: 71 798 43 97

  Linie wewnętrzne

  100 SEKRETARIAT - czynny w godz. 7 - 15

  102 DYREKTOR klas 4-6

  103 DYREKTOR SP 116 i G 52

  104 DYREKTOR klas 0-3

  110 KIEROWNIK GOSPODARCZY – odwoływanie obiadów w godz. 7 – 14, pokój. 111

  111 GŁÓWNY KSIĘGOWY

  112 KADRY

  113 PŁACE

  124 ŚWIETLICA sala 124a

  130 BIBLIOTEKA

  140 PEDAGOG SP 75 klas 0-2

  141 PEDAGOG SP 75 klas 3-6

  171 PSYCHOLOG SP 75

  142 PSYCHOLOG SP 116 i G 52

  150 PORTIERNIA

  170 PIELĘGNIARKA

  203 OPIEKUNKI

Galeria zdjęć