Nawigacja

e-dziennik

Adres e-dziennika:    https://mobireg.pl/zs21-wro

W razie problemów proszę pisać na adres:  e_symonowicz@tlen.pl

 

Po login i hasło prosze zgłaszać się do p.Elżbiety Symonowicz

Po lekcjach 2016/2017 Basketmania Koło turystyczno-kulturalne Chórek ZIELONE NUTKI Rytmika, śpiew, taniec Gimnastyka korekcyjna

Po lekcjach

Po lekcjach 2016/2017

 

SP 75 - zajęcia dodatkowe wynikające z obowiązku zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  Klasy 0-III. Rok szkolny 2016/2017

 

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina,

numer sali

1.

Iwona Kuliczkowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

wtorek

7.00-7.45 s.30

2.

Dagmara Kapuściarek

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

wtorek

12.30-13.15 

3.

Ewa Paryna

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

wtorek

12.00-13.00 s.23

4.

Urszula Rychard

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze

wtorek

 

czwartek

7.10-7.45

 

7.10-7.45

5.

Agnieszka Stańczyk

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze

poniedziałek

7.00-7.45 s.47

6.

Bogumiła Markiewicz

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze

poniedziałek

12.30-13.15

7.

Magdalena Teodorowicz

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze

wtorek

 

czwartek

7.00-7.45 s.35

 

7.00-7.45 s.35

8.

Anna Arcimiuk

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze

poniedziałek

7.00-7.45 s.116

9.

Ewelina Czerniakowska

Zajęcia logopedyczne dla ucznia „0’b

 

Zajęcia dla uczniów „0”b

Zajęcia dla uczniów  Ib

wtorek

 

czwartek

czwartek

11.00-11.30

 

14.00-14.30

14.30-15.00

10.

Justyna Syc

Wspomaganie poczucia własnej

wartości – praca nad emocjami.

poniedziałek

13.30-14.00 s.25

11.

Wanda Lechowicz

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze

środa

11.30 -12.15 s.22

 

12.

 

Teresa Wasiukiewicz

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

piątek

 

11.40-12.25 s 31

 

13.

 

Daria Fijałkowska

 

Zajęcia rewalidacyjne

 

wtorek

 

7.00-7.50 s.47

14.

Małgorzata Biszto

 

 

Zajęcia rewalidacyjne


 

środa

czwartek

7.10-7.50 s.25

7.10-7.50 s.25

15.

Urszula Kruszelnicka

Terapia pedagogiczna

 

Zajęcia z pedagogiem

środa-IIIc

czwartek- IIIe

 

poniedz.-Ia

wtorek-Ib

7.00-8.00

7.00-8.00

 

7.30-8.00

13.30-14.00

16.

Halina Kosiek

 

 

Zajęcia rewalidacyjne


 

wtorek

piątek

11.30-12.00

12.30-13.00

 

17.

Anna Warzycha

Zajęcia nauki języka polskiego z uczniem 0b

czwartek

piątek

12.00-12.30

12.00-12.30

18. Dorota Muszak/ Katarzyna Haj Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze środa 12.30- 13.15

 

SP 75 - zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia uczniów  Klasy 0-III, świetlica i biblioteka.

Rok Szkolny 2016/2017

 

 

 

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina,

numer sali

1.

Dorota Muszak

Koło turystyczno-kulturalne

 

Koło plastyczne

dzień i godzina zajęć zmienne

 

środa co 2 tyg. 

12.30-14.00 s.46

2.

Dagmara Kapuściarek

Koło turystyczno-kulturalne

 

„Wrociaki” – program regionalny

dzień i godzina zajęć zmienne

 

dzień i godzina zajęć zmienne, popołudniowe w ramach zajęć świetlicy


 

3.

Iwona Kuliczkowska

„Krok w kierunku kreatywności”

 

Koło matematyczne

poniedziałek

 

czwartek

12.30-13.15 s.30

 

12.30-13.15 s.30

4.

Ewa Paryna

 

 

Koło plastyczne


 

środa

12.00-12.45 s.23

5.

Urszula Rychard

Pierwsza pomoc –kl.III

 

Przygotowanie do konkursów

 

Zajęcia komputerowe

czwartek

 

wtorek

 

czwartek

11.40-12.25 s.19

 

7.10-7.45 s.19

 

12.30-13.15 s.19

6.

Bogumiła Markiewicz

 

Koło plastyczne

 

Koło matematyczne

 

czwartki, zamiennie

 

12.30-13.15 s.10

7.

Beata Śniegocka

 

 

„Krok w kierunku kreatywności”

 

Zajęcia rozwijające kreatywność

poniedziałek

12.30-13.15 s.30

 

11.40-12.25 s.11

8.

Magdalena Teodorowicz

 

Koło plastyczne

 

Koło matematyczne

wtorek

 

środa

 

12.30-13.30 s.35

 

7.00-7.45 s.35

 

     
 

9.

Anna Arcimiuk

 

Koło „Z baśnią po Europie”


 

piątek

11.40-12.25 czytelnia

10.

Anna Duda

Koło ekologiczne

poniedziałek

 

piątek

11.30-12.00 s.116

11.30-12.00 s.116

 

11.

 

Wanda Lechowicz

 

Chór

poniedziałek

12.30-13.15 s.22

12.

Teresa Wasiukiewicz

 

Chór

 

Koło matematyczne

poniedziałek

 

poniedziałek

 

12.30-13.15 s.22

 

7.00-7.45 s.31

13.

Daria Fijałkowska

Sensoplastyka

środa

 

12.30-13.30 s.98

14.

Małgorzata Biszto

Sensoplastyka

środa

12.30-13.30 s.98

15.

Urszula Kruszelnicka

 

Zasady dobrego wychowania w kl”0”a

 

Zasady dobrego wychowania w kl”0”b

piątek

 

piątek

 

8.00-8.30 s.23

 

8.30-9.00 s.121

16.

Halina Kosiek

Czytanie na dywanie 

Zajęcia dodatkowe z uczniem kl.VI

środa

 

piątek

 

wtorek

 

 

13.30-14.00

świetlica SP116

13.00-13.30

swietlica

SP 116

14.00-15.00 s.22

 

17.

Sylwia Buczak

Koło plastyczne – przygotowanie scenografii do spektakli teatralnych

stosownie do potrzeb


 
 

18.

Agnieszka Markiewicz

 

Wyjścia z klasą Ib


 
   

19.

Malwina Zięba

Wyjścia z klasą IIc

   

20.

Elzbieta Brzezowska

Wyjścia na basen z kl.IIIb i IIId

   

21

Renata Wertz

Wyjścia z kl.IIIb i IIIe

   

22.

Natalia Stasiak

Wyjścia z kl. Ia

   

23.

Maria Żwirblińska

Koło biblioteczne „Przyjaciele książki”

środa

13.30-14.15

czytelnia

24.

Katarzyna Haj

Sensoplastyka

środa

12.30-13.15

sala 98i

SP 75 - zajęcia dodatkowe wynikające z obowiązku zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  Klasy IV-VI. Rok szkolny 2016/2017

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina,

numer sali

 1.

Elżbieta Symonowicz

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- zajęcia komputerowe

Poniedziałek

13.45- 14.30

Sala 21

 2.

Ewelina Czerniakowska

Zajęcia logopedyczne

Wtorek

11.00-11.30 Sala 87

Czwartek

14.00- 15.00  Sala 87

 3.

Małgorzata Kogut

 

Zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej

Poniedziałek 

 

13.35-14.20 kl. IVa

 sala 104

 

wtorek

 

 

13.35-14.20  kl.Via

sala 104

 

środa

 

 

 

12.30 – 13.00  kl. IIIa

sala 104

 

piątek

11.40-12.10  kl. IIb

sala 104

 4.

Justyna Król

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

z matematyki

wtorek

 

7.10-7.55  sala 38

 

 5.

Ewa Ślósarczyk

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze

Kl. V-VI – j. polski

wtorek

 

7.05- 7.50   Sala 57

 6.

Katarzyna Szymańska

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze

Kl. IV-VI - przyroda

środa

 

14.30- 15.15

Sala 45

 7.

Agnieszka Południak

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze

Kl. IV-VI - przyroda

Środa

 

14.30 – 15.15    

Sala 75

8.

Anna Stroińska

Zajęcia rewalidacyjne kl. VIa

 

poniedziałek

8.00- 8.45  sala 56

9.

Leokadia Kraśnikiewicz

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki  kl. 5c, 6c

Wtorek

 

13.30- 14.15

Sala 83

10.

Danuta Piórkowska

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki 

Czwartek

13.45-14.30      Sala 48

11.

Danuta Łukasik

 

Zajęcia podnoszące samoocenę

Wtorek

13.00- 13.45

 

 

 

SP 75 - zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia uczniów  Klasy IV-VI.

 Rok Szkolny 2016/2017

 

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina,

numer sali

 1.

Elżbieta Symonowicz

Koło informatyczne

 

Poniedziałek

 

14.30-15.20   sala 21

 

e-Twinning –Język angielski z komputerem

Wtorek

13.45- 14.30 sala21

 2.

Bogumiła  Ignaszak

e-Twinning –Język angielski z komputerem

Wtorek

13.45- 14.30 sala21

 

 3.

Agnieszka  Południak

Koło przedmiotowe „Odkrywcy Przyrody”

Środa

13.45- 14.30 sala75

 

 4.

Katarzyna Szymańska

Koło przedmiotowe „Odkrywcy Przyrody

Środa

13.45- 14.30  sala75

 

 5.

Jakub Rokita

Koło przedmiotowe –j –angielski kl. IV-VI

Wtorek

13.30- 14.15 

 

 6.

Beata Zwierzycka

Koło biblijne kl. IV-VI

 

środa

13.30-14.30    sala 83

 7.

Joanna Felińska

Chór kl. IV-VI

wtorek

14.30- 15.15   sala 59

 

czwartek

14.30- 15.15  s. 59

 8.

Barbara Balsewicz

Koło różańcowe – przygotowanie do I Komunii  Świętej

Wtorek

12.45- 13.45

sala

 9.

Urszula Dąbrowska

Koło rekreacyjno-sportowe

kl. IV-VI

Poniedziałek

13.30-14.30

sala 133

10.

Samuel Nowak

Koło szachowe kl. IV-VI

 

Wtorek

16.00-17.00

11.

Danuta Piórkowska

Koło matematyczne kl. IV-VI

 

Czwartek

14.30- 15.15

Sala 48

12.

Barbara Peszko

Koło plastyczne kl.IV-VI

 

Piątek

13.45- 14.30 sala 77

13.

Justyna Król

 

Koło matematyczne

Środa

12.25-13.10 sala 38

 

14.

 

Małgorzata Latko

Zajęcia rekreacyjno-sportowe „Ruszaj się po lekcjach”- rywalizacja turniejowa dla

 kl. IV-VI

środa

13.30-14.30

sala 133

15.

Wiktor Kosiek

Zajęcia rekreacyjno-sportowe „Ruszaj się po lekcjach”- rywalizacja turniejowa dla

kl. IV-VI

środa

13.30-14.30

sala 133

16.

Joanna Radomska

Konsultacje przedmiotowe

z j. polskiego  kl. IV-V

Wtorek

7.05- 7.50 sala 79

 

17.

Anita Hadyniak

Zajęcia teatralne

 

Wtorek

12.25- 13.30

sala 58

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu
  Zespół Szkół nr 21 we Wrocławiu, ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław
 • Tel.: 71 798 68 97

  Fax: 71 798 43 97

  Linie wewnętrzne

  100 SEKRETARIAT - czynny w godz. 7 - 15

  102 DYREKTOR klas 4-6

  103 DYREKTOR SP 116 i G 52

  104 DYREKTOR klas 0-3

  110 KIEROWNIK GOSPODARCZY – odwoływanie obiadów w godz. 7 – 14, pokój. 111

  111 GŁÓWNY KSIĘGOWY

  112 KADRY

  113 PŁACE

  124 ŚWIETLICA sala 124a

  130 BIBLIOTEKA

  140 PEDAGOG SP 75 klas 0-2

  141 PEDAGOG SP 75 klas 3-6

  142 PSYCHOLOG SP 116 i G 52

  150 PORTIERNIA

  170 PIELĘGNIARKA

  203 OPIEKUNKI

Galeria zdjęć